Ateiviai

Pradžia
Ateiviai
Būtybės
Kontaktai
ateiviai [at] phplabs [dot] net

"Mi - 2" rungtynės su NSO

Paskelbta 2003.01.01 15.13

1990 metų kovo 7 dieną Nalčiko rajone įvyko eilinis paslaptingas atsitikimas. Nalčiko oro uosto skridimų vadovas E. Aramisovas ir dispečeris M. Abilevičius pasakoja...

Dešimtą valandą keturiasdešimt minučių radaro ekrane atsirado neatpažinto objekto žymė. Jis skrido 160 - 200 kilometrų per valandą greičiu nedideliame aukštyje ir atrodė panašus į sraigtasparnį. Apklausinėjus kaimyninius dispečerius paaiškėjo, jog jokių sraigtasparnių šiame rajone nebuvo.

Po kurio laiko iš kaimyninio oro uosto įprastiniam mokomajam skrydžiui pakilo sraigtasparnis "Mi - 2". Iš dispečerių gavęs azimutą ir taikinio koordinates, pasuko į jį. Tačiau kai iki taikinio liko 6 kilometrai, abu dingo iš ekranų maždaug dvidešimčiai sekundžių. O ryšys per radiją su sraigtasparniu nenutrūko. Kai abu vėl pasirodė ekranuose, taikinys skriejo lygiagrečiai su sraigtasparniu. Po kurio laiko objektas pakeitė kursą ir pasuko tiesiai "Mi - 2" link. Pastarasis tučtuojau apsisuko ir grįžo į bazę.

Kai "Mi - 2" ėmė leistis, radaro ekranuose matėsi, jog NSO tebeskrenda ratu Nartkalo miesto (Nalčiko palydovas) rajone. Paskui objektas netikėtai dingo.

Pakilusio sraigtasparnio šturmanas N. Bortičiukas ir dalinio vado pavaduotojas Z. Musajevas vėliau pasakojo:

"Taikinį aptikome iš karto, nors žemėje buvo daugybė natūralių šviesos signalų. Objektas žėrėjo ryškiau, kažkokiu gyvsidabrio blizgesiu. Pamatęs sraigtasparnį objektas pakilo į jo aukštį (800 metrų) ir pasuko šalin. Tačiau po kelių sekundžių jis apsisuko ir pasileido link sraigtasparnio, pašėlusiu greičiu, pats kaskart didėdamas... "

N. Bortičiukas: "Mes pradėjome maždaug 90 laipsnių posūkį. Objektas veidrodiškai kartojo mūsų manevrą. Leisdamiesi pamatėme, kaip NSO sustojo ir, pakybojęs ore, grįžo į pradinę poziciją. Ir dar, galbūt man pasirodė, bet tačiau ant rutulio apvalkalo aiškiai išsiskyrė maždaug keturi-penki koncentriniai ratai."

Z. Musajevas: "Objektas... pasileido sraigtasparnio link, aiškiai ruošdamasis taranuoti, vis didėdamas. Jo skersmuo buvo maždaug trijų metrų. Objektas buvo rutulio formos. Stipriai švietė - greičiausiai nuo saulės."

Tenka pastebėti, jog panašūs aprašymai pastaraisiais metais vis dažnėja. Matyt, nekviestų svečių atvyksta vis daugiau.

Viršun | Atgal į skyrių Pasaulis »