Ateiviai

Pradžia
Ateiviai
Būtybės
Kontaktai
ateiviai [at] phplabs [dot] net

Trys švieselės

Paskelbta 2003.01.01 15.38

Pateikė Julie
1966 vasara, 9:00 valandos vakaro
Richford Avenue, La Puente, California

Šis įvykis nutiko 1966 metų vasarą apie 9:00 vakaro, tiksli data nežinoma. Dangus nebuvo visiškai juodas, bet jau matėsi keletas žvaigždžių. Mes gyvenome Ričfordo Aveniu, La Puentėje, Kalifornijoje (Richford Avenue in La Puente, California). Saulė buvo nusileidusi vos prieš pusvalandį. Buvo itin karšta diena. Buvau 14 metų amžiaus. Mano mama viena plaukiojo baseine, vidiniame kieme. Būdama namo viduje, išgirdau riksmą. Aš išskubėjau laukan, manydama kad mano mama skęsta, tačiau ji rodė ranka šiaurės rytų dangaus skliautą, ir sušuko: "Žiūrėk!" Aš pažvelgiau ir išvydau 3 trikampes šviesas, maždaug "ketvirčio" dydžio.

Viena jų buvo kiek didesnė už kitas. Aš prastai nustatinėju atstumą, bet šviesos buvo labai aukštai danguje, mažiausiai mylios aukštyje, spėju. Šviesos buvo baltos. Didžioji šviesa šokinėjo dangumi tiesia linija ir sustodavo, kitos dvi sekė iš paskos. Greitis buvo neįtikėtinas. Jos skraidė pirmyn ir atgal, aukštyn ir žemyn, gal penkias (5) minutes. Tai buvo prieš 30 metų, tad mūsų žemiškos technologijos dar negalėjo "šauti" per visą dangų, apsisukti ir vėl lėkti priešinga kryptimi, išvengiant inercijos jėgų. Baigę skraidžioti pirmyn-atgal, švieselės nuskrido tiesiai dangumi, kol išnyko iš akių. Nebuvo jokio garso. Aš niekada to nepamiršiu.

Tą įvykį aš puikiai prisimenu ir praėjus 30 metų. Tąkart skambinau į policiją, bet man buvo pasakyta, kad aš veikiausiai suklydau. Nuo to laiko aš pradėjau bijoti ką nors pasakoti. Mes su mama visa tai papasakojome tik namiškiams bei artimiausiems draugams. Tačiau man visą laiką buvo įdomu, ar dar kas nors tai matė.

Viršun | Atgal į skyrių Pasaulis »